Tip 1 Diyabet ve HbA1c

Tip 1 diyabet ( şeker hastalığı) ve HbA1c nin önemi.Tip 1 diyabet( şeker hastalığı) ve yaşlara göre HbA1c hedefleri.HbA1c ve şeker düzeyleri. HbA1c ve etkin takip

HbA1c testiyle ile günlük ölçümlere nazaran daha uzun bir süreye ait kan şeker seviyeleri değerlendirilebilir. Kırmızı kan hücreleri içindeki hemoglobin glukoza bağlı olarak taşınmaktadır.Bir kırmızı kan hücresinin ömrü yaklaşık 120gündür.HbA1c seviyesi bu kırmızı kan hücrelerinin yaşam sürelerindeki glukoz seviyelerini yansıtır, yani geçmiş 3 aylık ortalama kan glukoz seviyeleri hakkında bilgi sağlar.

Her 3 ayda bir düzenli yapılan ölçümlerle tüm yılın şeker takip başarısı değerlendiri-
lebilir.

Puberte (çocukluktan ergenliğe geçiş) döneminde büyüme hormonu salgılanması nedeniyle HbA1c seviyelerini kontrolde tutmak güçleşir .Sıkı takiplere rağmen eskiye oranla HbA1c seviyelerinde yükselmeler gözlenebilir.

(Moral bozulmasın, %1 ve daha üstü yükselmeler olabilir, doktorla daha sık diyalog gerekebilir)

Yaşlara göre Hb A1c hedef değerleri değişir, diyabet dernekleri önerilerinde;

5 yaştan ufak çocuklarda % 9
5-12 yaş çocuklarda % 8
Adölesanlarda % 7 altında olması önerilir.

Hb A1c seviyesine bakarak son 3 ayda oluşan plazma şeker seviyelerinin ortalaması anlaşılabilir;
(şeker in ortalama bu seviyelerde gezmiş olduğu anlaşılır)

%6 için 135mg/dl
%7 için 170mg/dl
%8 için 200mg/dl
%9 için 240mg/dl

Birçok çalışmada HbA1c nin %8 altında kaldığı durumlarda uzun dönemde risklerde belirgin olarak azalma bulunmuştur.

HbA1c %9 un üzeri değerler komplikasyon (diyabete bağlı uzun dönemde karşılaşılan problemler) riskinin arttığı değerlerdir.

HbA1c %6 nın altındaki değerler eğer ‘balayı dönemi ‘değilse hipoglisemi riskini de getirebilen değerlerdir (dikkatli olunmalı).

Ciddi hipoglisemi leri olanlarda, hedef HbA1c seviyelerini tutturmak zor olabilir, seviyelerin ayarlanması doktor kontrolünde dikkatle yapılmalıdır.

Son bir haftalık düşük veya yüksek kan glükoz değerlerinin HbA1c seviyesi üzerine pek etkisi yokken, son 1 aylık değerler sonuca anlamlı düzeyde etki edebilir.

Bir diyabetli ( şeker hastası) ne kadar sıklıkta glükoz ölçümü yapıyor ve durumunu sıkı takip ediyorsa , HbA1c seviyeleri de o kadar hedef içinde kalır.

Bu nedenle diyabetli (şeker hastası), şeker ölçümlerinde hiçbir zaman gevşememeli.

Etkin şeker takibi yaptığınızı düşündüğünüz halde HbA1c sonuçları beklentiniz üstünde gelmişse, günlük şeker ölçüm sayınızı arttırınız.

Muhtemelen öğünler yeterli dozlarla karşılanmıyordur, ancak siz kontrol ölçümleri aldığınızda bu aşırı yükselmeler sonrası normale düşmüş değerleri yakalıyor olabilirsiniz.

Makbul olan yemek sonrası şeker seviyesinin 200 ‘lü değerleri aşıp 1-2 saat sonra normal değerlere doğru gelmesi değil, öğün sonraları ortalama 2 saat sonra 140 mg/dl değerlerinin altında kalabilmesidir.
( Küçük yaş çocuklarda daha yüksek değerler hedeflenir)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*