Üriner inkontinans / İdrar kaçırma

Üriner inkontinans / İdrar kaçırma
İdrar kaçırma, idrar tutamama, mesane(idrar kesesinin) kontrolünün kaybı özellikle kadınların yaşadığı bir sorun olup kronik bir hastalık olarak sayılmalıdır. Ve tedavi edilmesi gereken sosyal ve hijyenik bir halk sağlığı sorunudur. Uluslarası inkontinans derneği idrar kaçırmayı hijyenik ve sosyal sorun oluşturan ve gösterilebilen idrar kaçırma olarak tanımlar. Kadınlarda daha fazla görülen idrar kaçırma sıklığı %25-45 arasında değişmektedir.

İdrar kontrolünün sağlanması ve genital organ sarkmasının engellenmesi için pelvik tabanın kuvveti, tüm organların işlevini yerine getirmesi, bağ dokusunun gücü, genetik yapı oldukça önemlidir.

İdrar kontrolü ise kişinin istediği yerde istediği zaman idrar yapmasıdır. İdrar kaçırmaya yönelik yapılan tedavin amacı da idrar kontrolünü sağlamaktır. Yaşam süresinin uzaması, menapoz sonrasında olan aktif sosyal yaşantısına devam eden kadınların sayısındaki artış, kadının ekonomik gücü, sağlık kurumlarına ulaşım kolaylığı nedeniyle idrar kaçırma şikayeti ile başvuran kadın sayısında artış olmuştur. İdrar kaçırma günlük yaşantınızı olumsuz etkiliyorsa, kadının yaşam kalitesini bozuyor ise mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavide değişik yöntemlerin uygulandığı, bazı durumlarda farklı branş hekimlerinin ortak çalışması ile idrar kontrolü sağlanmıştır.

BOŞALTIM SİSTEMİ ANATOMİSİ

Boşaltım sisteminde bulunan 5 farklı alan idrar yapmayı ve gereğinde tutmayı sağlar.

mesane (İdrar kesesi, sidik torbası, idrar torbası) . böbreklerde oluşturulan idrar, idrarı taşımakla görevli kanallar ile mesanede toplanır.
mesane boynu
idrarı dışa boşaltan idrar yapma kanalı (üretra): yaklaşık 6 mm genişliği olup,sadece idrar yaparken açılır, yapısında kas dokusuda bulunur. Üretranın dışa açılan kısmında onu çepeçevre saran kas dokusu bulunur, bu kaslar üretranın açılması sırasında gevşer ve idrarın yapılmasını sağlar.
idrar yapma kanalının etrafında yer alan ve idrarın boşaltılmasını veya idrarı tutmayı sağlayan kas yapısı
pelvik taban olarak adlandırdığımız kaslar ve destek dokuları: pelvik tabanın idrar yapmada , dışkılamada, cinsel ilişkide ve doğumda görevleri vardır. Pelvik taban kasları normal ise pelvis tabanını destekler. Eğer pelvis tabanı hasarlı ise genital organlarda sarkma ve idrar kaçırma şikayeti ile karşılaşabiliriz.

İdrar kaçırma riskini arttıran nedenler
1-obezite, yaşlılık, menapoz, rahimi alınan kadınlar,

2-çok doğum yapmak,

3-idrar sökücü ilaç kullanmak,

4-kronik öksürüğün eşlik ettiği akciğer hastalıkları,

5-geçirilmiş ama dirençli enfeksiyonlar,

6-sigara içmek, fazla miktarda kafein almak,

7-kabızlık,

8-aile öyküsü, genetik nedenler sayılabilir. Genetik nedenler oldukça etkilidir. Çünkü bağ dokusu yapısı zayıf olan ve organ sarkması olan kadınlarda idrar kaçırma oldukça sık görülür.

Hastanın kullandığı ilaçlar, geçirdiği hastalıklar, doğum sayısı önemli olup mutlaka sorulmalıdır. Ayrıca idrar kaçırma nörolojik bir hastalığında belirtisi olabilir. Bu nedenle hasta tam bir fizik muayeneden geçirilmelidir. Ancak önemli bir ayrıntıda hastanın hangi durumlarda idrar kaçırdığıdır. İdrar kaçırma bazen öksürme, hapşırma gibi durumlarda, bazen sadece gece, bazende aşırı miktarda idrar tutunca olabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*